Barion Pixel

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működőképességének biztosítására, valamint az Ön hozzájárulásával weboldalunk tartalmának személyre szabására. Az „Elfogadás” gombra kattintva elfogadja a cookie-k használatát.

Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Alfa Optimal Kft. (a továbbiakban: Alfadekor) webáruháza, a info@alfadekor.eu (a továbbiakban: Weboldal) használati feltételeit és a Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárlókkal (a továbbiakban: Vásárló) létrejövő szerződések Alfadekor által meghatározott szerződéses feltételeit, így a szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével és az attól történő elállással kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő rendelés során elektronikus szerződés jön létre a Vásárló és a Alfadekor között. (A Alfadekor és a Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek.) A Weboldal használatával a Vásárló jelen ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Weboldalon ruházati sajátmárkás termékek találhatók meg.

A Weboldal használatával és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megvalósuló személyes adat kezelésről szóló tájékoztatásunkat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Alfa Optimal Kft.

2. Az Alfadekor elérhetőségei

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Alfa-Optmal Kft.

Adatai és elérhetőségei:

 • Székhely és postai cím: 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 44/B 2/42
 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-296749
 • Adószám: 10428744-1-2
 • Honlap: www.alfadekor.eu

Webshop ügyfélszolgálat elérhetőségének ideje és módjai:

 • E-mail: help@alfadekor.eu
 • Telefonszám: +36 30 123 4567 (hétköznapokon 10:00 – 17:00)

Tárhelyszolgáltató adatai:

Mediacenter Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Erkel Ferenc utca 5.; adószám: 13922546-2-03

3. Jelen ÁSZF hatálya, alkalmazandó jog

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik. A fent megjelölt internetcímen elérhető Weboldalt üzemeltető Alfadekor Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a Weboldalon nyújtott szolgáltatás Magyarországra irányul.

A szolgáltatás nyújtására, az Alfadekorra, valamint a Vásárlóra – a szolgáltatás igénybevétele során – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a következő jogszabályokra:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre (a továbbiakban: Elkertv.),
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre (a továbbiakban: Fgytv.),
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre.

Az Alfadekor fenntartja a jogot a jelen ÁSZF és a Weboldal használati feltételei egyoldalú megváltoztatására való jogát előzetes értesítés mellett, melyet a Weboldalon tesz közzé. A módosított rendelkezések csupán a módosítást követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

4. A szerződéskötéssel kapcsolatos általános információk, a Vásárlók körének meghatározása

A Weboldalon keresztül termékértékesítés kizárólag fogyasztók (az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek) és végfelhasználóként eljáró egyéb jogalanyok mint Vásárlók részére történik, legfeljebb 100.000,- Ft (egyszázezer forint) kosárértéket meg nem haladó mennyiségben. Tovább értékesítés céljából leadott megrendelésekre a Weboldal nem vehető igénybe.

Az Alfadekor nak jogában áll visszautasítani minden olyan, Weboldalon keresztüli szerződéses ajánlatot, melynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy azt tovább értékesítés céljából, nem végfelhasználóként eljárva tette meg a Vásárló, vagy a megrendelés összértéke a maximális kosárértéket meghaladja. Kérjük a maximális kosárérték felett vásárolni kívánó felhasználóinkat és partnereinket, hogy igényeikkel kapcsolatban vegyék fel az Alfadekor-ral a kapcsolatot a következő elérhetőségeink valamelyikén:

E-mail: info@alfadekor.eu
Telefonszám: +36 30 123 4567(hétköznapokon 10:00 – 17:00)

A Weboldalon elérhető termékekre vonatkozó adás-vételi szerződés kötése elektronikus úton, a leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Egyéb módon, ideértve a telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendelést az Alfadekor nem fogad el. A rendeléssel kapcsolatos tájékoztatást az Alfadekor elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére.

Az elektronikusan leadott megrendelés útján megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A megkötött szerződés tartalmát ugyanakkor az Alfadekor archiválja, és utólag hozzáférhetővé teszi.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

Az Alfa Dekor nem fogadott el és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek, amely jelen ÁSZF szerint kötött szerződésekre vonatkozna.

5. Regisztráció – felhasználói profil létrehozása és törlése

 A Weboldalon keresztül történő vásárlás nem kötött regisztrációhoz, a megrendelés leadása regisztrációval és anélkül is lehetséges. Az Alfadekor a regisztráció lehetőségét a további vásárlások megkönnyítése (a regisztrált vásárlók regisztrációs adatait az újabb vásárláskor nem szükséges újra kitölteni), és a csak a regisztrált felhasználók által igénybe vehető különböző egyedi kedvezmények nyújtása céljából (lásd lenti 10. pont) biztosítja.

különböző egyedi kedvezmények nyújtása céljából (lásd lenti 10. pont) biztosítja .

A felhasználói profil létrehozása két módon lehetséges:

1. A Weboldalon a “Profilom” menüpont alatt található regisztrációs felület kitöltésével:

A Főoldalon található “Profilom” elnevezésű menüpontra történő kattintással indítható el a Vásárló regisztrációja. A regisztráció két lépésből áll. A “Profilom” menüpontra történő kattintást követően megjelenik egy adatlap, melyen a Vásárlónak meg kell adnia vezetéknevét, keresztnevét, email címét, és jelszavát. A regisztrációhoz a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása szükséges: a Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. Ezt követően egy megerősítő email kerül kiküldésre a regisztrálni kívánó Vásárló részére, melyet követően a Weboldalon megnyílik a bejelentkezés lehetősége.

2. Nem regisztrált vásárló regisztrációja a vásárlás során megadott adatokkal:

Amennyiben nem regisztrált felhasználóként vásárol, úgy a vásárlás véglegesítésekor a Pénztár oldalon a “Profil létrehozása” checkbox bepipálásával és a rendelés leadásával hozhatja létre profilját, mely során a regisztráció és a profil létrehozása a vásárlás során megadott adatokkal történik.

A rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Profilom” linkre kattintást követően van lehetőség a következő adataikat adatok vonatkozásában:

 • E-mail cím
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Jelszó

A profiladatok megváltoztatása a Vásárló Kosárba helyezett, de még le nem adott megrendelésének adatait is érinti. A megrendelés folyamata során is lehetősége van a regisztrált Vásárlónak az adatok módosítására, pontosítására, azonban az ott történő módosításokat a Weboldal a további vásárlásokhoz nem tárolja!

A Vásárló a Regisztrációja során a “Feliratkozom az Alfadekor hírlevélre” jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárulását adhatja, hogy az Alfadekor a megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint reklám küldése és kedvezmények nyújtása céljából kezelje. A hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevelek alján szereplő „LEIRATKOZOM” linkre kattintással, vagy az Alfadekor részére e-mailben (info@alfadekor.eu) vagy postai úton (1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 44/B 2/42) eljuttatott üzenet útján.

A Vásárló felhasználói profiljának törlését bármikor kérvényezheti, melynek menete a következő: a felhasználó az általa a regisztrációkor megadott e-mail fiókból küld egy „Profil megszüntetési kérelem” tárgyú e-mailt a info@alfadekor.eu e-mail címre, amiben kérvényezi profiljának törlését. Ezt követően a profil és minden hozzá kapcsolódó adat törlésre kerül a rendszerből 2 munkanapon belül.

6. A megrendelés menete

A Vásárló a Weboldalon kiválasztott terméket az adott terméknél megjelenő „Kosárba teszem” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a virtuális kosarába helyezni.

Az Alfadekor gondos eljárása esetén is előfordulhat, hogy egy-egy termék ára a Weboldalon hibásan kerül feltüntetésre. Ha a Vásárló a hasonló termékek szokásos ára alapján alappal feltételezheti, hogy a feltüntetett vételár hibás, kérjük, hogy a terméket ne helyezze a Kosárba, hanem haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az Alfadekor Ügyfélszolgálatával a 2. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén, hogy a helyes vételárról meggyőződhessen. A nyilvánvalóan hibás vételáron leadott megrendelést az Alfadekor nem köteles teljesíteni.

Miután a kiválasztott terméket a Vásárló a Kosárba helyezi, erről egyidejűleg egy információs ablak jelenik meg, benne tájékoztató szöveggel, arról, hogy a kiválasztott termék a kosárba került.

A vásárlás során Kosárba helyezett termékeket a Weboldal jobb felső sarkában található “Kosár megtekintése” ikonra kattintva lehet megtekinteni. A Kosárban feltüntetésre kerül a kosárba helyezett termék megnevezése, mennyisége és bruttó ára is. Amennyiben több termék kerül Kosárba helyezésre, minden, a Kosárban lévő termékről megjelennek ezek az információk. A Kosárban a Vásárló módosíthatja a kiválasztott termékek mennyiségét, törölheti a Kosárban lévő termékeket, vagy folytathatja a Webáruházban elérhető termékek böngészését és további termékek Kosárba helyezését a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva.

Amennyiben a Vásárló a vásárlást befejezte, a kiválasztott és Kosárba helyezett termékek megrendelését a Kosár felületéről tudja indítani a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva.

A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintást követően megjelenő “Pénztár” oldalon lehetséges a megrendelni kívánt termékek ellenőrzése, és a számlázási és szállítási adatok megadása/pontosítása:

 • Ha a Vásárló regisztráció nélkül kívánja megrendelését leadni, a megfelelő mezők kitöltésével meg kell adnia számlázási és szállítási adatait (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám és e-mail cím, céges vásárlás esetén adószám).
 • Regisztrált vásárlók esetén a szállítási és számlázási adatokat a Weboldal a regisztráció során megadott adatokkal automatikusan kitölti, melynek ellenőrzési és az esetleges hibák kijavítása a Vásárló kötelessége és felelőssége. Amennyiben regisztrált vásárló esetén a regisztráció során megadott cím (ami a számlán számlázási címként jelenik majd meg) nem egyezik meg a szállítási címmel, úgy lehetőség van eltérő szállítási cím megadására a „Szállítás másik címre?” kérdés melletti jelölő négyzetre történő kattintással. Amennyiben a regisztrált Vásárló az automatikusan megjelenő adatokat pontosítani kívánja, úgy ezen a felületen arra is lehetőség adódik. Az automatikusan megjelenő személyes adatok az „Adatok pontosítása” gombra kattintva szerkeszthetővé válnak, így a Vásárló könnyen, a rendelési folyamatot nem megszakítva tudja adatait javítani.

A Pénztár oldalon a Vásárló egy szabadszavas szövegdobozban egyéb megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez a megrendelt termékekkel, vagy a szállítással kapcsolatban.

A számlázási és szállítási adatok megadása után, szintén a Pénztár oldalon a Vásárló kiválaszthatja az általa preferált fizetési módot. A választható fizetési módokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a jelen ÁSZF alábbi, 8. pontja tartalmazza.

A fizetési mód kiválasztását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva továbbíthatja rendelését az Alfadekor felé.

Adatbeviteli hibák javítása: a “Megrendelés elküldése” gombra kattintást megelőzően a Vásárló a “Pénztár” oldalon a megadott adatokat az adott mezőre visszakattintva szabadon módosíthatja, javíthatja. Kérjük Vásárlóinkat, hogy a “Megrendelés elküldése” gombra kattintás előtt mindenképp győződjenek meg a megadott adatok helyességéről.

A megrendelés leadását követően a Vásárló által megadott adatok kivételes esetben, legfeljebb a megrendelés Alfadekor általi teljesítését megelőzően módosíthatók az Alfadekor Ügyfélszolgálatának 2. pontban részletezett elérhetőségein keresztül. A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy az olyan teljesítési késedelemért, teljesítés során felmerülő hibáért, amely a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására vezethető vissza, felelősség nem terheli az Alfa Dekor-t.

7. Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte

A Vásárló a Megrendelés elküldése gomb megnyomásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve elfogadja és kötelező ajánlatot tesz a megrendelt termék(ek) megvásárlására (ajánlati kötöttség), azaz ebben a pillanatban a Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

A véglegesített megrendelés leadását követően az Alfadekor késedelem nélkül, de legfeljebb 24 órán belül email útján igazolja vissza a megrendelést. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a megrendelés visszaigazolása a megrendelés leadását követő 24 órán belül nem érkezik meg. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termékek felsorolását és azok bruttó árát, a Vásárló számlázási és szállítási adatait, a megrendelt termékeket kiszállító közreműködő vállalkozás adatait és a kiszállítás várható idejét, továbbá egy, a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF-re mutató linket, melyet a Vásárló pdf formátumban letölthet és elmenthet a saját eszközére.

A megrendelés Alfadekor általi, fentiekben részletezett visszaigazolásával a Felek között létrejön a szerződés. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül. A jelen ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az Elkertv. szabályai az irányadóak. Amennyiben a Vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztónak minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződésre a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései is alkalmazandók.

A megrendelés visszaigazolását követően az Alfadekor kiszállítást végző partnere egy külön e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelése kiszállításának további részleteivel kapcsolatban.

Ha az Alfadekor legnagyobb gondossága ellenére a visszaigazolt megrendelésben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A fenti 4. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően továbbá az Alfadekor -nak jogában áll visszautasítani a teljesítést az olyan megrendelések kapcsán, melynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy azt nem fogyasztó vagy végfelhasználóként eljáró egyéb jogalany adta le a Weboldalon, vagy a megrendelés összértéke a maximális kosárértéket meghaladja. Az Alfadekor köteles a Vásárló által esetlegesen már kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

8. Fizetési feltételek

A megrendelést a Webshopon banki előre utalásos fizetés útján vagy online bankkártyás fizetési lehetőség igénybevétele által lehet kiegyenlíteni.

ONLINE Bankkártyás fizetés (Barion):

A kényelmes és biztonságos fizetést a BARION Payment Zrt. biztosítja, amely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. Engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.A Vásárló elfogadja, hogy az Eladó a pénzügyi teljesítés igazolása érdekében átadja a Vásárló adatait a BARION ZRT. részére. A bankkártyával történő fizetés esetén Önt átirányítjuk a szolgáltató oldalára, kártya adatai és a pénzügyi tranzakció adatai a Szolgáltató részére nem hozzáférhetőek.

A bankkártyás fizetéshez elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.
A Norton-Symantec tanúsítványa igazolja, hogy a fizetés 256 bites titkosítással történik. 

Banki elpőre utalás:

• Kedvezményezett: Alfa Optimal Kft.
• Bankszámlaszám (HUF átutalásakor): 11786001-20009922 
• A rendelési azonosítódat a közlemény részben add meg!

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

9. A termék átvétele és számlázás

A megrendelés átvétele – a Vásárló választása szerint – házhozszállítással, csomagterminál szolgáltatással, vagy csomagpontra szállítással történik.

Házhozszállítás és csomagpontra való kiszállítás:

Az Alfadekor az Európai Unió egész  területén belüli címre vállal házhozszállítást. A házhozszállítást a címtől és a megadott szállítási módtól függően a GLS, DPD vagy a TNT végzi.

A házhozszállítás szállítás díja: 30.000 Ft bruttó megrendelési érték felett díjmentes. a 30 000 Ft alatti megrendelési érték esetében a kiszállítás díja 1990 Ft. A bruttó megrendelési érték a Kosárba helyezett és a Vásárló által megrendelt termékek bruttó vételárának összege.

A Vásárló a termék(ek) átvételét megelőzően köteles a kiszállított termék(ek)et tételesen megvizsgálni, beleértve azok mennyiségét és külső sértetlenségét.

Amennyiben a termékek megfelelnek a megrendelésben foglaltaknak, a termékek átvételét a Vásárló egy erre szolgáló nyilatkozat aláírásával igazolja, amely tanúsítja, hogy a megrendelt termékeket a Vásárló a megrendelésnek megfelelő mennyiségben, sértetlenül átvette. 

Amennyiben a Vásárló az átvétel során azt észleli, hogy a megrendelt termék(ek) nem a megrendelt mennyiségben kerültek kiszállításra, vagy sérülést észlel a terméken vagy a csomagoláson, abban az esetben a kiszállítást végző szolgáltatótól jegyzőkönyv felvételét kell kérnie. Ha a termék az átvétele során láthatóan sérült, a termék visszavételét és a megfelelő csereterméket természetesen minél hamarabb díjmentesen biztosítjuk. A csomag átvételét követően észlelt külső sérüléssel vagy az átvételt követő mennyiségi kifogással kapcsolatos reklamációt a kiszállításkor felvett jegyzőkönyv hiányában azonban az Alfadekor nem tud elfogadni. 

Minden szállítási módra érvényes közös rendelkezések

A megrendelt termékek vételáráról (és amennyiben felszámításra kerül, a szállítási költségről) az Alfadekor a Vásárló részére elektronikus számlát állít ki, melyet a megrendelt termékekhez mellékelten a kiszállítás során juttat el a Vásárló részére.

Az adott megrendelés kiszállítását végző partner szolgáltató nevéről és elérhetőségéről a Vásárló a megrendelés visszaigazolása e-mailben kap tájékoztatást. A megrendelés visszaigazolását követően az Alfadekor kiszállítást végző partnere egy külön e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelése kiszállításának további részleteivel kapcsolatban.

A megrendelés Alfadekor által történő kézhezvételt követő lehető legrövidebb időn belül kerül kiszállításra. Az Alfa Dekor törekszik arra, hogy a kiszállításra maximum 10 munkanapon belül sor kerüljön. Az aktuálisan rendelkezésre álló raktárkészlettől függően az egyes termékek várható szállítási idejéről az adott termék adatlapján tájékoztatjuk Vásárlóinkat. Abban az esetben, ha a Vásárló több terméket rendel meg, a szállítási idő a leghosszabb szállítási idejű termékhez igazodik, tekintettel arra, hogy az egy rendelés során leadott termékek egyszerre kerülnek kiszállításra a Vásárló részére.

A kiszállítás várható ideje az Alfadekor által a megrendelési folyamat során adott eltérő tájékoztatás hiányában jellemzően a megrendelés leadását követő 1-3 munkanap. Akciós időszakokban a megnövekedett rendelés szám miatt a kiszállítási idő megnövekedhet.

A kiszállítás pontos napjáról (és házhozszállítás esetén annak időintervallumáról) a kiszállítást végző szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót.

A megrendelt áru átvétele a Vásárló által megadott szállítási címen, illetve a csomagpontokon vagy a csomagterminálból a Vásárló kötelessége és felelőssége. Amennyiben a Vásárló nem tudja személyesen átvenni a megrendelt árut, köteles gondoskodni róla, hogy más, megfelelően feljogosított személy az árut átvegye. Amennyiben a kiszállítás a Vásárlónak felróható okból kétszer sikertelen, az Alfadekor választása szerint jogosult a kézbesítés újbóli megkísérlése mellett a sikertelen kiszállítások díját a Vásárlónak felszámítani, vagy a szerződéstől elállni, és a sikertelen kézbesítések díját a visszatérítendő vételárból levonni.

A megrendelt termékek vételáráról (és amennyiben felszámításra kerül, a szállítási költségről) az Alfadekor a Vásárló részére elektronikus számlát állít ki, melyet tartós adathordozón, elektronikus úton, a Vásárló által megadott e-mail címre megküldve juttat el a Vásárló részére.

10. Árak, Kedvezmények

A termékek ára és a feltüntetett kedvezmények a webáruház felületén kerülnek meghatározásra, és visszavonásig érvényesek. A webáruházban megjelenő árakat és kedvezményeket csak az Alfadekor webáruház oldalán leadott rendelések esetén biztosítjuk. A Weboldalon elérhető akciós termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.

Kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

Az Alfadekor azon Felhasználók részére, akik a Weboldalon profilt létrehoztak és a hírlevélre is feliratkoztak, üdvözlőajánlatot, illetve egyéb kedvezményeket (például szállítási díjkedvezmény, visszatérő vásárló kedvezmény, stb.) biztosíthat online kupon formájában a Weboldalon megjelenő felugró ablakokon keresztül vagy e-mailben. A kedvezmény jellegét és felhasználásának feltételeit az adott online kupon tartalmazza.

11. Közreműködők

Az Alfadekor által közreműködőként és adatfeldolgozóként igénybevett szolgáltatók a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatásokhoz kapcsolódóan:

WEBSHIPPY Magyarország Kft. (logisztika, számlaadminisztráció, fuvarszervezés)
Székhely és levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13.
cjsz: 01-09-282775
adószám: 25569421-2-41
Email cím: info@webshippy.com

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (megrendelések kiszállítása)
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
cjsz: 13-09-111755
adószám: 12369410-2-44
Email cím: info@gls-hungary.com 

 

12. Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Alfadekor hibás teljesítése esetén az Alfadekor-ral szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Alfadekor számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Alfa Dekor költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Alfadekor adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Alfadekor-ral szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Alfadekor nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13. Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Termékszavatossági joggal Ön akkor élhet, ha Ön kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje – azaz fogyasztónak minősül.

Ingó dolog (termék) hibája esetén, ha Ön fogyasztó – választása szerint – a Kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (pl. Alfadekor) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

14. Kötelező jótállás

 • Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az Alfadekor-ot hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt új, 10.000,- Ft eladási ár feletti tartós fogyasztási cikkek tekintetében jótállási kötelezettség terheli, amennyiben Ön a Ptk. szerinti fogyasztónak minősül. A Ptk. szerint fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fentiek alapján a kötelező jótállás körébe esnek például a 10.000,- Ft-nál drágább kisállatbútorok, fekhelyek, stb.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön jótállási igényét?

Ön a jótállási igényét a termék értékétől függő hosszúságú jogvesztő határidőn belül érvényesítheti, mely határidő a termék átadásától, vagy ha az üzembe helyezést az Alfadekor vagy megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetés szerűen nem használhatta.

 • Önt milyen jogok illetik meg a jótállás alapján?

Ön jótállás esetén, jótállási jegyével – elsősorban, választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Alfadekor-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével Önnek okozott érdeksérelmet.

Ha az Alfadekor a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha Önnek a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Alfadekor költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön a jótállási igényét választása szerint az Alfadekor székhelyén, bármely üzletében, és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatónál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatos további részletszabályokat a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

 • Mikor mentesül az Alfadekor a jótállási kötelezettsége alól?

Az Alfadekor jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

15. Elállás

15.1. Elállási jog gyakorlása

Amennyiben Ön fogyasztónak minősülő Vásárló, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében Ön jogosult a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni. A Korm. rendelet értelmében fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Ön indokolás nélküli elállási jogát a termék kézhezvételétől (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék kézhezvételétől) számított 14 napon belül gyakorolhatja. Kézhezvétel napjának az a nap minősül, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ön a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az Alfadekor részére postán ajánlott küldeményként, vagy a info@alfadekor.eu e-mail címre elektronikus levél formájában a fenti határidőn belül. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt postára adja vagy e-mailben elküldi nyilatkozatát.

Az elálláshoz Ön felhasználhatja jelen ÁSZF 15.3 pontja szerinti nyilatkozat mintát is, de azt megteheti bármely, az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is.

Az elektronikus úton megküldött elállást az Alfadekor a megküldést követően haladéktalanul visszaigazolja.

15.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Az Ön elállása esetén a Alfa Optimal Kft. gondoskodik a megvásárolt termék(ek) haladéktalan, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belüli, futárral történő elszállításáról.

Elállás esetén Önt kizárólag az Alfadekor által megszervezett visszaszállítás közvetlen költsége terheli amely csomagonként 1390 Ft. Hibás teljesítés (minőségi hibás, sérült termék szállítása) esetén az Alfadekor átvállalja a termék visszaküldésével járó szállítási költséget.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül az Alfadekor visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az Alfadekor által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést az Alfadekor mindaddig jogosult visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

15.3 Kivételek az elállási jog alól

Önt nem illeti meg az elállási jog többek között

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az Önt megillető elállási jog alóli további kivételeket teljeskörűen a Korm. rendelet 29. §-a tartalmazza.

Elállási igény esetén kérjük töltse ki az alábbi nyilatkozatot, majd küldje el a help@alfadeko.eu e-mail címre.

16. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel, illetve az Alfadekor tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Webshop Ügyfélszolgálat

E-mail: info@alfadekor.eu

Tel: +36 30 123  4567

Az Alfadekor a Vásárlói kérdéseket, kifogásokat és panaszokat e-mailben folyamatosan, a megadott közvetlen telefonos elérhetőségen pedig hétköznapokon 10:00-17:00 között fogadja.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az Alfadekor azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Alfadekor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt az Alfadekor egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Alfadekor a Vásárlóval közli a panasztétel során.

Az Alfadekor az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Amennyiben a panaszt az Alfa Dekor elutasítja, álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Alfadekor köteles öt évig megőrizni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Abban az esetben, ha az Alfadekor és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Alfadekor-ral való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A Vásárló jogosult panasszal fordulni az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz abban az esetben, ha a Vásárló a fogyasztói jogainak megsértését észlelte. A fogyasztóvédelmi hatóságokat a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet tartalmazza.  Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Alfadekor-ot, ha a fogyasztó a békéltető testületi eljárást az Alfadekor székhelye szerint illetékes békéltető testületnél kezdeményezi, a békéltető testület eljárása során kiemelt együttműködési kötelezettség terheli: köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani a meghallgatásokon, valamint előzőleg érdemi válasziratot kell megküldeniük a békéltető testület számára.

Az Alfadekor székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
 • Fax: 06 (1) 488 21 86 
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31

További információk a békéltető testületi eljárásról: https://www.bekeltetes.hu

Bírósági eljárás. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

Online vitarendezési platform. A Vásárló a https://ec.europa.eu/odr weboldalon keresztül online módon is panaszt tehet a weboldalon meghatározott eljárásrend szerint. Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást.

17. Szerzői jogok

 • A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, amelyek felett az Alfadekor minden őt megillető jogot fenntart.
 • A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Alfadekor előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Alfadekor előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 • A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Alfadekor előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

Jó és kényelmes online vásárlást kívánunk!

Budapest, 2022.11.15

Alfa Optimal Kft.